Chăm sóc toàn thân

 Dầu lăn Salonpas 85ml (hộp)  Dầu lăn Salonpas 85ml (hộp)
195,000₫
 Gel bôi viêm cánh 50g (Hộp)  Gel bôi viêm cánh 50g (Hộp)
235,000₫
 Kem đánh răng muối (Tuýp)  Kem đánh răng muối (Tuýp)
66,000₫